Onze missie

In een sterk veranderde wereld met nieuwe mobiliteitsvereisten en marktbenaderingen, willen wij kwaliteit e-bikes ontwikkelen voor een diversiteit aan afnemers en eindgebruikers wereldwijd. Wij houden van techniek, iets dat van oorsprong zit opgesloten in onze cultuur. Ons doel is e-bikes te ontwikkelen, nieuwe technieken in te voeren en onze productieprocessen continu te verbeteren en te verfijnen. 

Hierop is onze bedrijfsstructuur zo efficiënt als mogelijk (her)ingericht. Dit betekent dat wij in nauwe relatie met onze klanten en eindverbruikers staan (co-creational), om e-bikes te leveren die nauw aansluiten bij de gebruiker om het plezier in ‘e-biking’ te vergroten. 

Wij zijn een Chinees bedrijf zonder grenzen. Door open ondernemerschap zien we dat ons bedrijf voorspoedig groeit en heerst er een positieve flow binnen ons bedrijf. Het maakt ons trots, om samen met onze relaties en personeel fantastische producten te ontwikkelen en te produceren. We stellen hierbij het maatschappelijk belang voorop en nemen onze verantwoordelijkheid hierin met als doel, iedereen toegang te bieden op het gebied van e-bike mobiliteit. Mobiliteit zit in ons hart! 

Timyo groeit flink, maakt reële winst. We werken ondertussen met 80 enthousiaste mensenons vaste netwerk niet meegerekend. Tijdens het ontwikkelen van fietsen houden we rekening met milieueffecten. Natuur, milieu en mens zijn belangrijke aspecten in de besluitvorming van beleid. Dat geldt voor de gebruikte materialen, productiemethodieken, natuurlijke symbiose en de mensen.

 

Timyo B.V.

Timyo B.V.

Stepvelden 1
4704 RM Roosendaal
Nederland

info@timyocycle.com

Timyo B.V. staat geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer 62441140.